Windykacja należności w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi

czas trwania: 1 dzień - zajęcia prowadzone w formie wykładu oraz warsztatów

Zapoznanie się z zasadami prawidłowego dochodzenia roszczeń z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminach.

Zobacz pełny opis szkolenia >>

 

Gospodarka odpadami w gminie - wdrożenie skutecznego systemu

czas trwania: 1 dzień - zajęcia prowadzone w formie wykładu oraz warsztatów

Zapoznanie się z nowymi zasadami wdrażanego systemu gospodarowania odpadami, a w szczególności z obowiązkami gminy w zakresie zarządzania odpadami, opłatami i karami, zasadami kontroli i nadzoru w sferze gospodarki komunalnej oraz ewidencji i sprawozdawczości odpadowej.

Zobacz pełny opis szkolenia >>

 

Zorganizowanie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

czas trwania: 1 dzień - zajęcia prowadzone w formie wykładu oraz warsztatów

Zapoznanie się z zasadami prawidłowego przeprowadzenia przetargów na odbiór oraz zagospodarowanie odpadami w trybie zamówień publicznych.

Zobacz pełny opis szkolenia >>