Zamówienia publiczne w świetle znowelizowanych przepisów prawnych

czas trwania: 1 dzień - zajęcia prowadzone w formie wykładu oraz warsztatów

Indywidualne warsztat prawnicze przedstawiające zasady stosowania prawa zamówień publicznych

Zobacz pełny opis szkolenia >>

 

Windykacja należności publicznych z uwzględnieniem zaktualizowanych przepisów 2013

czas trwania szkolenia 1 dzień - zajęcia prowadzone są w formie wykładu z elementami warsztatu

Praktyczne umiejętności w procesie skutecznej windykacji m.in. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków lokalnych, nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej, niepodatkowych należności budżetowych, grzywien i kar pieniężnych i efektywnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Zobacz pełny opis szkolenia >>

 

Wydawanie decyzji i obsługa klienta w urzędzie z perspektywy KPA

czas trwania: 1 dzień - zajęcia prowadzone w formie wykładu z elementami warsztatu

Celem szkolenia jest przybliżenie praw i obowiązków urzędników wobec klientów oraz przepisów z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Przepisy z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych są rozmaicie interpretowane, celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy z tego zakresu i precyzyjne zakreślenie praw i obowiązków w oparciu o najnowsze orzecznictwo Sądów.

Zobacz pełny opis szkolenia >>

 

Nowe zasady odpowiedzialności majątkowej urzędnika administracji publicznej

czas trwania: 1 dzień - zajęcia prowadzone są w formie wykładu

W trakcie wykładu jego uczestnicy poznają wykładnię przepisów regulujących problematykę odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych. Uczestnicy zidentyfikują istotę odpowiedzialności urzędników na trzech płaszczyznach - z tytułu rażącego naruszenia prawa, odpowiedzialności służbowej i cywilno-prawnej.

Zobacz pełny opis szkolenia >>

 

Postępowanie administracyjne w praktyce postępowania w sprawach pomocy społecznej

czas trwania: 1 lub 2 dni - zajęcia prowadzone w formie wykładu z elementami warsztatów

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań w oparciu o przepisy prawa, dotyczących zastosowana przepisów procedury administracyjnej w postępowaniach z zakresu pomocy społecznej w tym zasad postępowania egzekucyjnego wraz z zasadami finansowania DPS, zasad odpłatności i egzekucji tych należności.

Zobacz pełny opis szkolenia >>