Prawo pracy w 2013 dla zaawansowanych w oparciu o aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego

Odbiorcy szkolenia:
kadra kierownicza, pracownicy działów kadr i HR.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu z elementami warsztatu)

Nabywane umiejętności:
Poznanie aktualnych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy w oparciu o zaktualizowane przepisy a także najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona konkretnym obowiązkom wynikającym z wprowadzonych w 2013 roku zmian prawnych (w tym zasady rozliczania podróży służbowych).

Przykładowe zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • Jakich dokumentów można wymagać podczas procesu rekrutacji
 • Czas na jaki można zawierać obecnie umowy na czas określony
 • Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych, orzecznictwo Sądu Najwyższego, metodyka pracy PIP
 • Czas pracy i rozliczanie podróży służbowych - zmiany od stycznia 2013
 • Jak prawidłowo i skutecznie wypowiedzieć lub rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę?

Program szkolenia:
 
DZIEŃ PIERWSZY: ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRACY

 1. Blok I Zatrudnienie i nawiązanie stosunku pracy
  • Rekrutacja i screening pracowniczy
  • Umowy o pracę oraz inne formy stosunku pracy
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 2. Blok II Zakończenie stosunku pracy
  • Zasady poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę
  • Jak wręczyć wypowiedzenie i o czym pamiętać
  • Wydawanie świadectw pracy
DZIEŃ DRUGI: PRAWO PRACY - PROBLEMY PRAKTYCZNE W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM
 1. Blok I W trakcie zatrudnienia
  • Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika
  • Udzielanie urlopu wypoczynkowego
  • Nabywane przywilejów pracowniczych przez osoby niepełnosprawne
  • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia
  • Przeciwdziałanie mobbingowi i najnowsze orzecznictwo
 2. Blok II Ewidencja czasu pracy
  • Czas pracy w podróży służbowej
  • Obliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym
  • Czas pracy kadry kierowniczej
  • Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
  • Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem szkolenia, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.