Szkolenia z obszaru pomocy społecznej

Jednym z obszarów naszej specjalizacji jest świadczenie pomocy prawnej oraz profesjonalnych szkoleń z zakresu pomocy społecznej. Ofertę dedykujemy zarówno samorządowym jednostkom pomocy społecznej, jak i domom pomocy społecznej. Dzięki doświadczonej kadrze adwokatów i radców prawnych potrafimy pomóc w rozwiązaniu nierzadko skomplikowanych problemów pojawiających się na styku przepisów prawa oraz codziennej praktyki w OPS i DPS.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. Poza ramowymi szkoleniami, których przykładowe programy wskazaliśmy poniżej, bardzo chętnie przygotujemy szkolenie dedykowane dla Państwa o programie dostosowanym do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Wśród możliwych tematów znajdują się: zmiany w ustawie o pomocy społecznej, finansowanie pobytu w DPS, problem agresji i roszczeń osób korzystających z pomocy społecznej, agresja mieszkańca DPS, majątek mieszkańców DPS, prawa i obowiązki ubezwłasnowolnionych ich opiekunów i kuratorów, procedura odebrania dziecka, nakaz opuszczenia mieszkania a eksmisja, ochrona danych osobowych w pomocy społecznej, egzekwowanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, egzekucja opłat za pobyt mieszkańca w DPS, środki ochrony prawnej pracowników pomocy społecznej, granice odpowiedzialności zawodowej pracowników pomocy społecznej.

Poniżej prezentujemy wybrane programy szkoleń z zakresu pomocy społecznej:

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem szkolenia, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.