Dochodzenie roszczeń wobec NFZ za nadwykonania

Odbiorcy szkolenia:
Placówki lecznicze, które posiadają kontrakty z NFZ i które wykonały więcej świadczeń niż miały umówione w kontrakcie.

Czas trwania:
1 dzień - zajęcia prowadzone są w formie wykładu

Nabywane umiejętności:
Przeprowadzenie prawidłowego procesu dochodzenia roszczeń za nadwykonania.

Program i zakres szkolenia:

 • Najczęstsze problemy związane z dochodzeniem zapłaty za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w orzecznictwie sądów powszechnych
  • Odmowa potwierdzenia prawa do świadczeń przez organ gminy, z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
  • Spory o właściwość miejscową organu gminy, z uwagi na wątpliwości odnośnie miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy
  • Śmierć pacjenta nieubezpieczonego, któremu udzielono świadczenia w trybie nagłym
  • Nieuznawanie szpitala za stronę postępowania administracyjnego
  • Organ właściwy w sytuacji pacjenta bezdomnego
 • Problemy związane z zakwalifikowaniem świadczenia jako udzielonego w "stanie nagłym"
  • Kiedy świadczenie może być uznane za udzielone w stanie nagłym kontrowersje wokół dializoterapii
  • Podmiot uprawniony do uzyskania wynagrodzenia za świadczenie udzielone w stanie nagłym - świadczeniobiorca czy świadczeniodawca?
  • Proceduralne braki wykazania przez powoda faktu, że świadczenia były realizowane w sytuacji zagrożenia życia - przykłady procesowe
 • Obowiązek udzielania pierwszej pomocy na terenie podmiotu prowadzącego działalność leczniczą i poza tym terenem
 • Zagadnienia związane z transportem pacjentów do innego ZOZ
 • Procedura dochodzenia roszczeń za nadwykonania - zagadnienia procesowe.

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem szkolenia, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.