Jak się rozwieść - 12 najczęściej zadawanych pytań

publikacja: 2012-02-03, sekcja: prawo rodzinne

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?
Pozew składa się do Sądu Okręgowego w okręgu, w którym małżonkowie wspólnie zamieszkiwali lub nadal zamieszkują. W pozwie należy wskazać, imiona i nazwiska, adresy stron oraz wskazać czego się domagamy wraz z uzasadnieniem dlaczego.

Czego mogę się domagać?
- rozwiązania małżeństwa przez rozwód z winy małżonka albo bez orzekania o winie
- rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem
- alimentów na dziecko
- alimentów na siebie
- zabezpieczenia powództwa w zakresie alimentów na czas trwania procesu
- uregulowania sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania na czas wspólnego zamieszkiwania
- eksmisji małżonka – wyłącznie w razie wyjątkowo nagannego zachowania!
- podziału majątku, jeśli nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu

Jaka jest różnica między rozwodem bez orzekania o winie a z orzeczeniem o winie?
Różnica dotyczy zakresu alimentów na małżonka. Jeżeli rozwód został orzeczony bez orzekania o winie, małżonkowi przysługują alimenty wtedy, kiedy znajduje się on w niedostatku i nie ma środków utrzymania, które pozwolą mu zaspokoić usprawiedliwione potrzeby. Obowiązek płacenia alimentów wygasa, jeśli uprawniony do nich małżonek zawrze nowe małżeństwo, a także z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu.
Jeśli rozwód został orzeczony z wyłącznej winy małżonka, a rozwód wiąże się z pogorszeniem sytuacji majątkowej drugiego małżonka, alimenty przysługują także w przypadku, gdy nie znajduje się on w niedostatku.

Czy w toku procesu mogę zmienić zdanie odnośnie orzekania o winie?
Tak

Ile kosztuje rozwód?
Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł. Jeśli rozwód zostanie orzeczony bez orzekania o winie, Sąd zwróci 300 zł. W przypadku braku środków należy złożyć wniosek o zwolnienie od konieczności uiszczenia tej opłaty, do wniosku należy złożyć formularz oświadczenia o stanie majątku, który można pobrać z sądu, albo ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy muszę mieć adwokata?
Sporządzenie pozwu o rozwód nie jest skomplikowane, obecnie w Internecie można znaleźć wiele przykładów takiego pozwu. Rola adwokata w sprawie o rozwód nie sprowadza się jedynie do sporządzania pism procesowych. Adwokat jest przewodnikiem po procedurach sądowych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód najczęściej łagodzi emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i umożliwia niekrępujące stron negocjacje w zakresie warunków rozwodu, opieki nad dzieckiem, alimentów.
Podsumowując - można się rozwieść bez adwokata, ale rozwód z adwokatem zapewnia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że emocje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem oraz że żadna zawiłość postępowania nie umknie uwadze strony.

Ile kosztuje adwokat?
Honorarium adwokata można negocjować i w zależności od sytuacji majątkowej opłacić sprawę z góry, bądź rozliczać się za każdą rozprawę. Honorarium najczęściej zależy od tego, czy rozwód ma być orzeczony bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie.

Czy Sąd może "nie dać" rozwodu?
Tylko w trzech przypadkach Sąd nie rozwiąże małżeństwa:
1) jeżeli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci
2) jeżeli rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycie społecznego
3) jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia

Czy dziecko może być świadkiem?
Dziecko stron, które nie ukończyło 17 lat i pozostałe dzieci, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą być świadkami w sprawie o rozwód.

Ile alimentów na dziecko mogę się domagać?
wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych zobowiązanego do ich płacenia oraz potrzeb uprawnionego dziecka. Należy jednak pamiętać, że dzieci mają prawo do życia na takim poziomie, na jakim żyją jego rodzice. Nie ma dolnej i górnej granicy alimentów - każdorazowo należy załączyć zestawienie kosztów utrzymania dziecka.

Czy sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka?
tak. W przypadku konfliktu rodziców, zanim Sąd orzeknie o tym komu powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, czyli o tym u kogo dziecko będzie mieszkać, Sąd zasięgnie opinii biegłych psychologów i jeśli ich zdaniem, dla dobra dziecka zasadne będzie powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej ojcu, Sąd postąpi zgodnie z opinią biegłych. Z opinią biegłych można się nie zgodzić.

Jak podzielić majątek?
W sprawie o rozwód majątek można podzielić tylko, jeśli nie przedłuży to postępowania. W przeciwnym razie, jeśli między małżonkami jest konflikt, aby podzielić majątek należy wystąpić z osobnym wnioskiem do Sądu Rejonowego.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.