Upadłość konsumencka korzyści i skutki

publikacja: 2017-02-22, sekcja: prawo gospodarcze

Upadłość konsumencka, o której w ostatnim czasie jest głośno, to ciekawe i racjonalne rozwiązaniem dla osób borykających się z problemami finansowymi polegającymi na utracie możliwości regulowania zobowiązań finansowych np. zaprzestanie spłacania kolejnych rat zaciągniętych kredytów czy pożyczek, często „chwilówek” z różnych powodów, czasami wynika to z problemów zdrowotnych albo z utratą pracy lub jej zmianą, a w innych przypadkach z zaburzeń nałogowych i uzależnień. Zgłoszenie do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, może okazać dla dłużnika najlepszym rozwiązaniem, bowiem uwzględnienie przez Sąd wniosku to szansa na uzyskanie „nowego startu w życiu” bez zaległości finansowych i bez zobowiązań. Jednym z podstawowych celów postępowania upadłościowego, na skutek złożenia wniosku przez konsumenta o ogłoszenie upadłości z uwagi na niewypłacalność, jest oddłużenie dłużnika.

Warto zaznaczyć, że wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć, nawet gdy wierzyciele „dopiero” wzywają dłużnika do zapłaty, ale jeszcze nie wstąpili do sądu z pozwem, a także na tym etapie gdy przeciwko dłużnikowi toczy się postępowanie egzekucyjne. Zaznaczenia wymaga, że każda ze spraw dotyczących osoby będącej w stanie niewypłacalności wymaga indywidualnego podejścia, analizy i oceny zasadności składania wniosku, a także przekazania wiedzy na temat skutków jakie powstaną w przypadku uwzględnienia przez sąd złożonego wniosku, o czym poniżej.

Na co ma wpływ ogłoszenie upadłości ?

Wydane przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli krótko mówiąc wobec konsumenta, skutkuje zmianami w życiu dłużnika i ma wpływ m.in. na:

 • aktualne zadłużenie tj. zobowiązania których dłużnik nie był wstanie regulować
 • uzyskiwane wynagrodzenie za pracę
 • majątek - zarówno ruchomości jak i nieruchomości
 • podatek od nieruchomości, jeżeli w majątku znajduje się nieruchomość
 • ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, w tym również na majątek, małżonka który nie wnosi o ogłoszenie upadłości
 • spadki nabyte przez dłużnika po ogłoszeniu upadłości
 • rachunki bankowe dłużnika
 • przesyłaną korespondencję do dłużnika
 • toczące się postępowania sądowe oraz administracyjne
 • toczące się postępowania egzekucyjne u komornika
 • zawarte umowy np. telewizję, Internet, telefon
 • zasądzone przez sąd alimenty np. na dziecko czy rodziców
 • kontakt z wierzycielami – od chwili ogłoszenia upadłości to syndyk kontaktuje się z wierzycielami, a dłużnik uwolniony jest od często stresujących korespondencji przesyłanych przez np. Banki i firmy windykacyjne

Należy zauważyć,  że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem w przypadku uraty płynności finansowej. Zasadnym jest bowiem przeanalizowanie przez specjalistę w danej dziedzinie prawa, aktualnego stanu majątku i dokumentów przedłożonych przez klienta celem wybrania najwłaściwszego rozwiązania, jeszcze za nim podjęta zostanie decyzja o złożeniu takiego wniosku. W przypadku, gdy najlepszym rozwiązaniem dla klienta okaże się złożenie wniosku, specjalizujący się w danej dziedzinie prawnik pomoże we właściwy sposób przygotować odpowiedni wniosek . Po ogłoszeniu upadłości, a następnie rzetelnym postępowaniu przez dłużnika w trakcie toczącego się postępowania upadłościowego, osoba zadłużona uzyskuje wymierną korzyść finansową w postaci oddłużenia czyli umorzenia długów, a nadto ma prawo do pobierania pełnego wynagrodzenia za pracę bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń na rzecz wierzycieli. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.