500 plus nie wpływa na wysokość alimentów

publikacja: 2016-08-19, sekcja: prawo rodzinne

 

Prezydent podpisał ustawę regulująca kwestię świadczeń wychowawczych ( program 500 plus), które wprowadzono ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. czy przyznanie świadczenia wychowawczego ma wpływ na ustalenie zakresu alimentów. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

  • świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
  • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Powyższe oznacza, ze na zakres świadczeń alimentacyjnych nie ma wpływu przyznane świadczenie wychowawcze na podstawie tzw. „programu 500 +”.

Czy komornik może zająć świadczenie przyznane w programie 500 + ?

Zgodnie nowelizacją egzekucji ( prowadzonej również z rachunku bankowego) nie podlegają świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze. Powyższe oznacza, że komornik nie może zająć świadczenia które zostało przyznane na podstawie programu 500 +. Celem uniknięcia błędów polegających na zajęciu przez komornika świadczeń niepolegających egzekucji, ustawodawca stworzył również możliwość prowadzenia przez banki rachunków rodzinnych. Posiadaczami takich rachunków bankowych będą mogły być tylko osoby, którym przyznano świadczenie niepolegające egzekucji np. kwoty z programu 500 plus. Na taki rachunek będą mogły być wpłacane tylko środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepolegających zajęciu – rachunek ten będzie wyłączony spod egzekucji. Należy również dodać, że rachunki te prowadzone będą prowadzone bez jakichkolwiek opłat i prowizji. 

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.