Kiedy biuro podróży może podwyższyć cenę wycieczki?

publikacja: 2016-07-17, sekcja: prawo cywilne

 

Na wstępie należy wskazać, że warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych w stosunku do klienta biura podróży określone zostały w ustawie o usługach turystycznych. Ustawa ta przepisuje przypadki w których organizator turystyki ma prawo podwyższyć opłaconą już wycieczkę i zażądać dopłaty przez klienta.

Zgodnie z regulacjami, cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

1) wzrostu kosztów transportu;

2) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;

3) wzrostu kursów walut.

Powyższe oznacza, że jeżeli organizator wycieczki nie wpisze w umowie postanowienia o możliwości podwyższenia ceny wycieczki, to w żadnym przypadku cena wskazana w umowie nie może zostać zwiększona. Ponadto, przepisy wskazują, że organizator aby móc podwyższyć cenę wycieczki musi udokumentować, że dane okoliczności miały wpływ na podwyższenie ceny. Należy o tym pamiętać, bowiem organizatorzy wycieczek nie dopełniają tego obowiązku.

Ustawa wprowadza jednak istotne zastrzeżenie w tej materii i zgodnie z nim w okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

Warto również wskazać, że jeżeli w umowie zawartej z organizatorem turystyki znajdą się postanowienia mniej  korzystne niż postanowienia ustawy o usługach turystycznych, to są one nieważne. W takim przypadku w miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla klienta wchodzą przepisy ustawy. Dla przykładu można podać, że jeżeli biuro podróży zawrze w umowie postanowienie , że na 10 dni przed planowana wycieczką może podwyższyć cenę wycieczki to takie postanowienie będzie nieważne i w jego miejsce znajdzie zastosowanie przepis wskazujący że cena wycieczki może zostać zmieniona na 20 dni przed datą wyjazdu.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.