Co zrobić gdy jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem?

publikacja: 2016-06-17, sekcja: prawo rodzinne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  rodzice, niezależnie od władzy rodzicielskiej, posiadają zarówno prawo jak i obowiązek utrzymywania wzajemnych kontaktów z dzieckiem. Problem pojawia się gdy rodzice dziecka nie są już razem, nie potrafią porozumieć się w zakresie utrzymywania kontaktów z dzieckiem i utrudniają je jednemu z rodziców. Kilka lat temu do regulacji zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadzono nową instytucję, która umożliwia rodzicom podjęcie stosownych kroków, gdy jeden rodziców utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem. Należy jednak pamiętać, że poniżej opisaną instytucję można zastosować tylko gdy kontakty zostały uregulowane przed sądem lub mediatorem np. w wyroku rozwodowym.

W zakresie nieprawidłowego wykonywania postanowienia dotyczącego kontaktów należy rozróżnić dwie sytuacje:

  • niewykonywanie albo niewłaściwe wykonywanie kontaktów przez osobę pod której pieczą pozostaje dziecko,
  • nieprawidłowe realizowanie kontaktów przez osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę której kontaktu zakazano.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Powyższe ma miejsce, gdy np. matka utrudnia kontakty dziecka z ojcem bowiem nie przywozi małoletniego na umówione kontakty lub zabrania spotykania się z ojcem. W takim przypadku istnieje możliwość złożenia wniosku do sądu rodzinnego o zagrożenie nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie, która nie wykonuje albo niewłaściwe wykonuje obowiązki w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.  

Warto również dodać, że wyżej opisane działania można podjąć, jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. W tej sytuacji sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, należy złożyć kolejny stosowny wniosek do sądu. W takim przypadku sąd stwierdzi, że określona osoba nie wypełniała nałożonego obowiązku sąd opiekuńczy nakaże zapłatę sumy pieniężnej tej osobie, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.