Jak ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami?

publikacja: 2016-04-24, sekcja: prawo rodzinne

Rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami można ustanowić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami poprzez zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego wymaga zgody obu stron, a więc zarówno żony jak i męża. Problem pojawia się gdy jedna ze stron nie chce lub nie jest wstanie zawrzeć takiej umowy u notariusza. Z pomocą przychodzi nam wtedy drugie rozwiązanie. Gdy jeden z małżonków nie chce zawrzeć takiej umowy możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie rozdzielności majątkowej aby to sąd poprzez wydane orzeczenie „wprowadził do małżeństwa” ustrój rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd.

Jak należy rozumieć pojęcie „ważne powody”?

Jednym z ważnych powodów do żądania zniesienia wspólności majątkowej jest separacja faktyczna małżonków uniemożliwiająca małżonkom współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym. Praca zarobkowa jednego z małżonków poza granicami kraju nie podpada pod pojęcie „ważnego powodu”( III CKN 287/00 wyrok SN z dnia 20 czerwca 2000 r.)

Pod pojęciem ważnych powodów należy rozumieć trwonienie przez współmałżonka dochodów lub dokonywanie czynności powodujących uszczerbek we wspólnym majątku, a nadto bezzasadne zaciąganie długów a także alkoholizm jednego z małżonków.

Kiedy powstaje rozdzielność majątkowa ?

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Powyższe oznacza, że w skierowanym wniosku o ustanowienie rozdzielności majątkowej musimy określić, od kiedy chcemy aby sąd orzekł o takim ustroju. Powyższe musimy uzasadnić stosownymi okolicznościami, szczególnie w przypadku gdy chcemy aby orzeczono rozdzielność majątkową z datą wsteczną. 

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.