Zmiana nazwiska po rozwodzie

publikacja: 2016-01-22, sekcja: prawo rodzinne

Decyzja o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu związku małżeńskiego, zostaje podjęta przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie może być złożone:

  • bezpośrednio po zawarciu małżeństwa,
  • albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa .

Jeżeli chodzi o możliwości jakie mogą wybrać małżonkowie w zakresie nazwiska, to mogą oni nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Ponadto, każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Należy jednak pamiętać, że nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Kwestię dotyczącą zmiany nazwiska po rozwodzie regulują przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z nim każdy z małżonków ma prawo do tego, aby powrócić po rozwodzenie do nazwiska sprzed ślubu, jeżeli zmiana nazwiska nastąpiła  przy zawieraniu małżeństwa. Ponadto ustawodawca określił termin na podjęcie decyzji. Na zmianę nazwiska po rozwodzie mamy 3 miesiące, a termin ten liczy się od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego – co oznacza że nie liczymy go od dnia wydania orzeczenia sądowego o rozwiązaniu małżeństwa, lecz od dnia w którym orzeczenie się uprawomocniło.

Należy mieć na uwadze, że z upływem 3 miesięcy wygasa uprawnie do złożenia oświadczenia o powrocie do noszonego nazwiska sprzed ślubu. Termin ten nie ulega przedłużeniu ani wydłużeniu, nawet gdyby uprawniony nie mógł w okresie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego skorzystać ze swego prawa.

Gdzie złożyć oświadczenie ?

Co więcej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym określono przed kim może zostać złożone oświadczenie o powrocie do nazwiska, które noszone było przez zawarciem małżeństwa – zgodnie z przepisami oświadczenie może zostać złożone tylko przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Podkreśla to również Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia  21 marca 1996, III ARN 78/95 „Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa musi być złożone osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego”. Nadto należy stwierdzić, że „żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia oświadczenia. Sąd nie może również zamieścić takiego orzeczenia w samym wyroku rozwodowym”. ( tak SN w orzeczeniu z dnia 23 września 1974 r III CRN 188/74).

Warto pamiętać, że  uprawienie w postaci powrotu do poprzedniego nazwiska ma charakter ściśle osobisty. Zarówno Sąd jak i inny organ nie może zmusić rozwiedzionego małżonka do tego aby skorzystał z przysługującego mu uprawnienia. Jak również zaznaczył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lutego 1978 r. w sprawie IV CZ 11/78 „Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że KRO takiej możliwości nie przewiduje”.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.