Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości ? Zmiany w 2016 r.

publikacja: 2016-01-15, sekcja: prawo gospodarcze

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące prawa upadłościowego. Nowelizacja dotyczy nie tylko zmiany tytułu ustawy, czy wyłączenia przepisów dotyczących zawarcia układu dłużnika niewypłacalnego  z wierzycielami do odrębnej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. zatytułowanej Prawo restrukturyzacyjne, ale także podstaw ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, a dłużnik jest niewypłacalny jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Niewypłacalność istnieje więc wtedy gdy dłużnik z braku środków przez określony czas  nie wykonuje części lub całości swoich wymaganych zobowiązań.

Jeżeli chodzi o dłużników będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, ich niewypłacalność zachodzi również, gdy ich zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Powyższe nie ma jednak zastosowania  do spółek osobowych określonych w Kodeksie spółek handlowych, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna.

Istotną kwestię jaką należy poruszyć w tym miejscu, to określenie kiedy możemy stwierdzić, ze dłużnik utracił zdolność do wykonywania zobowiązań. Nowelizacja określiła tę regułę i zgodnie z nią, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Taka regulacja oznacza,  że dowiedzenie niewypłacalności dłużnika w pierwszych trzech miesiącach od ustania jego płatności będzie znacznie utrudnione.

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest proste w przygotowaniu, uwzględnić należy również bowiem przesłanki, zgodnie z którym sąd może oddalić taki wniosek, dlatego warto w tej kwestii poradzić się profesjonalisty np. adwokata czy doradcy restrukturyzacyjnego, który może pomóc sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.