Uznanie amerykańskiego rozwodu w Polsce

publikacja: 2015-11-23, sekcja: prawo rodzinne

Problem uznania zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce jest bardziej powszechny niż może się to wydawać. Taka sytuacja może mieć miejsce jeżeli np. polski obywatel weźmie ślub w Polsce z obywatelem USA, a następnie rozwiązanie tego małżeństwa nastąpi przez sąd amerykański. W przypadku wydania przez zagraniczny Sąd wyroku rozwodowego istnieją dwie procedury uznania takiego wyroku w Polsce.

Istota uznania zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

Uznanie zagranicznego orzeczenia rozwodowego może mieć w pewnych sytuacja bardzo istotne znaczenie, bowiem rozwiązanie małżeństwa np. na terytorium USA wywołuje skutki w tym kraju , natomiast w świetle prawa polskiego strony tego wyroku pozostają nadal w związku małżeńskim. Dokument, który potwierdza uznanie zagranicznego wyroku może mieć ważne znaczenie w przypadku chęci uzyskania nowych dokumentów np. paszportu, a także postępowań spadkowych oraz dotyczących podziału majątku, który znajduje się w Polsce.

Dwa tryby uznania zagranicznego orzeczenia

Postępowanie w sprawie uznania amerykańskiego wyroku rozwodowego w Polsce będzie uzależnione od terminu wydania tego wyroku, tzn. inna będzie procedura jego uznania jeżeli został on wydany przed 1 lipca 2009 r. a inna jeżeli wydano go po 1 lipca 2009 r.

Przeprowadzenie procedury uznania wyroku rozwodowego wymaga zebrania wszelkich dokumentów takich jak oryginał wyroku rozwodowego opatrzony w klauzulę apostille, przysięgłe tłumaczenie tego wyroku, a dodatkowo ewentualnie zgody byłego małżonka na uznanie zagranicznego orzeczenia rozwodowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że wyrok rozwodowy musi być prawomocny – oryginał takiego wyroku musi więc posiadać takie potwierdzenie.

Wyrok rozwodowy wydany zagranicą po 1 lipca 2009 r. podlega uznaniu z mocy prawa na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Należy jednak pamiętać o pewnych warunkach jakie muszą zostać zachowane aby doszło do jego uznania, m.in.  chodzi tu o ta aby orzeczenie sądu zagranicznego było prawomocne, a także aby w strona pozwana w trakcie prowadzonego postępowania zachowała prawo do obrony.  Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że taki wyrok nie jest automatycznie zapisywany w aktach stanu cywilnego w Polsce. Wyrok taki należy najpierw zarejestrować, we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Wniosek taki można założyć nie tylko osobiście, ale również za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika np. adwokata. W takie sytuacji nie będzie potrzeby osobistego przyjazdu do Polski, przez osobę, która chce zarejestrować wyrok.

Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przed 1 lipca 2009 r. jest bardziej skomplikowane i wymaga uznania takiego wyroku przez polski sąd. Należy więc przeprowadzić odpowiednie postepowanie „legalizujące” taki wyrok. Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego składa się do właściwego Sądu Okręgowego w  Polsce. Trzeba do niego dołączyć m.in. dokumenty wskazane powyżej, jak również stosowną opłatę sądową. Warto również w tej kwestii zasięgnąć porady np. u adwokata celem zebrania właściwych dokumentów lub sporządzenia odpowiednio brzmiącego wniosku. Jeżeli sąd wyda orzeczenie o uznania wyroku zagranicznego należy taki fakt zgłosić do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.