Czy mogę dokonać reklamacji bez paragonu ?

publikacja: 2015-05-29, sekcja: prawo cywilne

W dniu 4 maja 2015 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bardzo ciekawą decyzję w zakresie odpowiedzi na pytanie : czy możliwe jest złożenie reklamacji bez posiadania paragonu?

Jak dobrze wiadome jest każdemu z nas, a więc – konsumentowi – sprzedawcy bardzo często informują, iż reklamacja towaru będzie możliwa jedynie po okazaniu paragonu. Co więcej, mają również miejsce sytuacje, kiedy sprzedawcy umieszczają taka informację na paragonie, a zdarza się, że zakupiony przez nas towar okazał się wadliwy, jednak paragon wyblakł albo chociażby zaginął – co wtedy możemy zrobić ?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż praktyki, polegające na wskazywaniu konsumentom, że reklamacja może zostać dokonana jedynie na podstawie okazania paragonu, mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów, a więc interes publicznoprawny.

Udzielanie informacji, iż reklamacja możliwa jest na podstawie tylko i wyłącznie paragonu może wprowadzić w błąd konsumenta w zakresie możliwości składania reklamacji danego towaru. W przypadku, gdyby klient zgubił paragon, a kupiony przez niego towar okazał się wadliwy, mógłby zrezygnować z podjęcia próby reklamacyjnej, mają w pamięci, iż reklamacja byłaby bezskuteczna z uwagi na brak posiadania rachunku. Należy wskazać, iż zachowanie polegające na wprowadzeniu w błąd klienta w zakresie obowiązku posiadania paragonu, może wyczerpywać znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej. W obowiązującym porządku prawnym, żaden przepis prawnym nie nakłada na konsumentów, obowiązku posiadania paragonu w przypadku chęci dokonania reklamacji. Przedsiębiorcy nie mogą więc dokonywać ograniczeń w zakresie możliwości udowodnienia dokonania zakupu towaru – w szczególności poprzez wskazanie, iż reklamacja możliwa jest jedynie na podstawie paragonu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje, że rachunek może stanowić jedynie ułatwienie procedury reklamacyjnej, jednak posiadanie paragonu nie jest niezbędne do jej złożenia.

Reklamacja z tytułu rękojmi albo niezgodności towaru z umową może być wykazana nie tylko na podstawie paragonu, można tego dokonać za pomocą innego dowodu, wskazującego dokonanie tego zakupu w określony sklepie - chociażby wydruk z kontra rachunku bankowego lub można to udowodnić zeznaniami świadków. Brak paragonu, nie powoduje więc utraty uprawnień wynikających z możliwości jej złożenia i żądania doprowadzania do stanu zgodnego z umową.

 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.