Czy dziadkowie muszą płacić alimenty na wnuka?

publikacja: 2014-01-30, sekcja: prawo rodzinne

Odpowiedzi na powyższe zagadnienie, można szukać w  art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zawierającym definicję ustawową obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z przywołanym przepisem obowiązek alimentacyjny tzn. dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci) oraz rodzeństwo. Art. 129 k.r.o. reguluje natomiast kolejność w tym zakresie, według której obowiązek alimentacyjny obciąża:

  • zstępnych przed wstępnymi,
  • wstępnych przed rodzeństwem;
  • jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

Zgodnie z art. 132 k.r.o. alimentacja w dalszej kolejności ma miejsce dopiero, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Tym samym jeśli zostaną spełnione powyższe przesłanki, a Sąd zdecyduje o konieczności alimentacji w dalszej kolejności przed wydaniem wiążącego orzeczenia, będzie brał pod uwagę możliwości zarobkowe oraz majątkowe zobowiązanych w dalszej kolejności tj. dziadków małoletniego.

Istotną informację w tej kwestii stanowi § 2 art. 129, zgodnie z którym krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Oznacza to, iż jeżeli zarówno babcia i dziadek małoletniego ze strony ojca jak i babcia i dziadek małoletniego ze strony matki żyją, obowiązek alimentacyjny zostanie rozłożony na nich wszystkich w stopniu odpowiadającym ich możliwościom finansowym.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której to dziadkowie małoletniego, w miejsce rodziców, będą spełniać ciążący na rodzicach obowiązek alimentacyjny, będzie im przysługiwać roszczenie regresowe na podstawie art. 140 k.r.o. -  osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.