Zmiany w wymiarze urlopu wychowawczego po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy

publikacja: 2013-12-15, sekcja: prawo cywilne

1 października 2013 roku weszła w życie ustawa nowelizująca te przepisy Kodeksu pracy, które dotyczą urlopu wychowawczego. W tym celu zmodyfikowano między innymi art. 1552 §2 k.p. Dotychczas przepis ten przewidywał, że jeśli okres urlopu bezpłatnego, wychowawczego, służby wojskowej, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności czy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadał po nabyciu przez podwładnego prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku i trwał co najmniej miesiąc, jego wymiar proporcjonalnie obniżano w razie powrotu do pracy w tym samym roku. Nowe przepisy gwarantują brak proporcjonalnego obniżania urlopu wypoczynkowego wobec osób korzystających z urlopu wychowawczego. Tym samym dzięki nowelizacji Kodeksu pracy pracownik, który rozpocznie urlop wychowawczy w roku kalendarzowym i powróci do pracy jeszcze przed końcem tego roku, zachowuje prawo do wakacji w pełnym wymiarze.

Ponadto nowe przepisy zmieniają zasady dotyczące wymiaru urlopu, jednoczesnego wykorzystywania urlopu wychowawczego przez oboje rodziców, regulacje dotyczące jego podziału na części oraz przedawnienia roszczeń. Do tej pory drugi z rodziców nie miał zagwarantowanego minimalnego okresu urlopu wychowawczego, którego wymiar wynosił do 3 lat. Obecnie wymiar wynosi do 36 miesięcy z zastrzeżeniem, że jeden miesiąc tego urlopu może być wykorzystany jedynie przez drugiego z rodziców wychowującego dziecko. Jeśli jednak drugie z nich nie wykorzysta przysługującego mu wyłącznego miesiąca na opiekę nad dzieckiem, urlop wyniesie do 35 miesięcy. Nowej zasady nie stosuje się wobec osób samotnie wychowujących dziecko.

Zmiany w Kodeksie pracy gwarantują również 4- miesięczny ( czyli miesiąc dłuższy niż dotychczas) okres jednoczesnego wykorzystywania urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów, zaś cały urlop wychowawczy można podzielić aż na 5 części ( wcześniej ? na maksymalnie 4 części). Eksperci twierdzą, że jest to niekorzystna zmiana dla pracodawców, ponieważ generuje dodatkowe koszty związane z dłuższym okresem urlopu pracowników, ale jednocześnie nowelizacja jest konieczna, gdyż dostosowuje polskie prawo do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ponadto z dniem 1 października 2013 roku weszło w życie rozporządzenie z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. poz. 1139). Wskutek nowych przepisów we wniosku o udzielenie urlopu rodzic musi wskazać okres i liczbę części urlopu już wykorzystanego, zaś wychowujący dzieci w pojedynkę muszą złożyć oświadczenie o tym i przedstawić akt zgonu drugiego rodzica bądź prawomocny wyrok sądu o niesprawowaniu przez niego władzy rodzicielskiej.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.