Niezgodność towaru z umową

publikacja: 2013-09-21, sekcja: prawo cywilne

Kupujemy określony towar - zawieramy umowę i płacimy cenę. Wracamy do domu, rozpakowujemy zakupioną rzecz i okazuje się, że nie działa tak jak powinna. Mówiąc ściślej, nie posiada pewnych cech, o których zapewniał nas właściciel i które są zaznaczone w opisie tej rzeczy, dołączonym do opakowania. Sytuacja dotyczy transakcji zawieranych między konsumentem a przedsiębiorcą. To znaczy my, jako konsumenci, nabywamy daną rzecz do celów niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Czym jest niezgodność towaru z umową?

W opisanej wyżej sytuacji to sprzedawca odpowiada wobec konsumenta, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Niezgodność towaru z umową nie oznacza wyłącznie wad towaru. Występuje ona również, gdy:

  1. towar nie nadaje się do celu, do jakiego jest zwykle używany (np. parasol przepuszcza wodę);
  2. właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju (np. proszek do prania nie usuwa brudu);
  3. towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju towaru, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności wyrażonych w oznakowaniu towaru lub w reklamie, odnoszących się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować (np. krem nie posiada właściwości, o których producent zapewniał w reklamie; telewizor nie ma funkcji, o których informował producent);
  4. towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez konsumenta według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

Co powinien w tej sytuacji zrobić kupujący?

W tej sytuacji istnieją dwie możliwości. Kupujący może w pierwszej kolejności żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeśli wybrana opcja nie przyniesie skutku, czyli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa ze względu na narażenie konsumenta na zbyt wielkie niedogodności lub nadmierne koszty, pojawiają się dwie nowe opcje. Kupujący ma prawo domagać się obniżenia ceny lub wymiany towaru na nowy.

Kiedy sprzedawca uniknie odpowiedzialności za wady towaru?

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy konsument w chwili zawarcia umowy wiedział o tej niezgodności lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez konsumenta. Sprzedawca ponosi względem konsumenta również odpowiedzialność za treść publicznych zapewnień np. o właściwościach towaru i to niezależnie od tego, czy pochodzą one od sprzedawcy, czy np. od producenta lub jego przedstawiciela. Jeżeli w reklamie producent środka czyszczącego zapewnia, że środek ten usuwa nawet najbardziej uporczywe plamy, to sprzedawca jest związany takim zapewnieniem i jeśli plamy nie znikną, środek taki będzie niezgodny z umową.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.