Uprawnienia windykatorów i komorników

publikacja: 2013-09-15, sekcja: prawo cywilne

Czym skutkuje niepłacenie kredytu, rachunków czy zobowiązań?

Zasadą jest, że najpierw wierzyciel przypomina o długu w postaci wezwania do zapłaty. W dalszej kolejności może wpisać niepłacącego na listę dłużników i oddać sprawę firmie windykacyjnej. Na końcu wkroczy komornik. Przy egzekwowaniu należności nie wszystkie elementy muszą jednak wystąpić.

Co zrobić, kiedy rosną długi?

Przede wszystkim nie należy czekać i patrzeć na rosnący dług, który coraz trudniej będzie spłacić. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać są negocjacje. Wierzyciel, niezależnie od tego w jakiej formie występuje, nie ma interesu w tym, aby skierować sprawę do sądu, ponieważ prawdopodobnie odzyskanie należności będzie długim i żmudnym procesem. Dlatego też ważne jest, aby przynajmniej podjąć próbę "dogadania się". W jaki sposób? Weźmy przykład kredytu w banku. W tej sytuacji można na przykład zaproponować wydłużenie okresu spłaty kredytu albo połączyć kredyty.

Jakie uprawnienia ma firma windykacyjna?

Jeśli jednak nie radzimy sobie ze spłatą długu i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób rozwiązać sytuacji, należy być przygotowanym na włączenie się do sprawy firmy windykacyjnej. Przekazanie sprawy takiej firmie może być, ale nie musi, etapem przedsądowym. Na jakie działania należy zwrócić uwagę? Czego nie może zrobić windykator? Na pewno nie może straszyć lub grozić wyniesieniem z mieszkania dłużnika mebli czy sprzętu. Nie ma też prawa wejść do mieszkania dłużnika, chyba że za jego zgodą. Windykator nie może również rozmawiać na temat problemów finansowych dłużnika z osobami trzecimi. Jeśli dłużnik ma poczucie, że windykator przekracza swoje kompetencje, można skierować tę sprawę do prokuratury i zarzucić mu nękanie.

Jakie uprawnienia ma komornik?

Komornik pojawia się już na etapie sądowym, kiedy windykacja okazuje się nieskuteczna. Do sądu trafia wtedy, złożony przez wierzyciela albo firmę windykacyjną, wniosek o wydanie przez sąd nakazu zapłaty. Z kolei nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności wierzyciel przekazuje komornikowi. Dopiero w tym momencie komornik może zająć konta bankowe, nieruchomości, pensję, emeryturę, rentę czy ruchomości. Istotne jest to, że dłużnik zostanie również obciążony kosztami postępowania egzekucyjnego, czyli wynagrodzeniem komornika. Czego zatem nie może komornik? Na co należy zwrócić uwagę? Komornik nie może zająć całego wynagrodzenia. Dłużnik musi mieć z czego żyć. To, jaka część może zostać zajęta zależy od rodzaju długu. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych mogą to być maksymalnie trzy piąte wynagrodzenia, a w pozostałych przypadkach połowa wynagrodzenia. Wolna od potrąceń jest kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę netto, czyli ok. 1181 zł. Jeśli chodzi o emerytury i renty, komornik może zająć nie więcej niż 25%, ale egzekucji nie podlega połowa najniższej emerytury lub renty, czyli ok. 400 zł. W przypadku, gdy dłużnik uzna działania komornika za bezpodstawne lub niezgodne z prawem, może złożyć na niego skargę. Wnosi się ją do sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.