Ograniczenie uprawnień wspólnika

publikacja: 2013-05-04, sekcja: prawo gospodarcze

Wydaje się, że naturalnymi uprawnieniami wspólnika jest możliwość wglądu do wszystkich ksiąg i dokumentów spółki, sporządzania bilansu dla własnego użytku, czy też żądania wyjaśnień od zarządu. Czy istnieje jednak możliwość aby zarząd ograniczył te uprawnienia?

Ta kwestia została uregulowana w Kodeksie spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Artykuł 212 § 2 tej ustawy wskazuje, że zarząd może odmówić wspólnikowi dostępu do informacji w spółce w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę. Ta uzasadniona obawa po stronie zarządu musi się opierać, przynajmniej teoretycznie, na okolicznościach faktycznych, wiedzy na temat pewnych faktów, które mogłyby stanowić podstawę takiej uzasadnionej obawy. W praktyce trudno znaleźć sytuację, w której zarząd ma stuprocentową pewność albo niezbity dowód na to - chodzi więc o obawę, którą można uzasadnić w sposób racjonalny.

Co zatem może być powodem do uzasadnionej obawy? Typowym przykładem uzasadnionej obawy jest przypadek, gdy wspólnik w sposób bezpośredni lub pośredni jest powiązany z konkurencją spółki, np. jest wspólnikiem lub członkiem organów spółki konkurencyjnej lub choćby jego osoby bliskie uczestniczą w takiej spółce. Należy jednocześnie zaznaczyć, że swoje prawo wspólnik musi wykonywać z rozwagą. Nadużycie prawa indywidualnej kontroli może bowiem w pewnych przypadkach stanowić ważny powód do wyłączenia wspólnika ze spółki w trybie art. 266 - 269 k.s.h.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.