Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

publikacja: 2012-10-05, sekcja: prawo gospodarcze

Od dnia 1 stycznia 2012 obowiązują nowe przepisy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyjęte rozwiązania są bez wątpienia efektem realizacji polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Z uwagi wprowadzone przepisy doszło do całkowitej zmiany modelu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w konsekwencji zostały powołane nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ustawa wyznaczyła gminy jako jednostki odpowiedzialne za wprowadzenie oraz koordynację nowego systemu, bez wątpienia jest to nowe oraz niezwykle odpowiedzialne zadanie dla jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy. Ustawodawca wyznaczył gminom termin 18 miesięcy na wdrożenie rozwiązań zgodnych z ustawą oraz realizujących jej cele. Wprowadzanie nowego systemu zostało podzielone na kilka etapów, zgodnie z przyjętym harmonogramem system ma w pełni funkcjonować najpóźniej do lipca 2013, albowiem do tego czasu gminy są zobowiązane rozstrzygnąć przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i oraz podpisać właściwe umowy między gminą a przedsiębiorcą.

Z uwagi na ilość zmian oraz ich wręcz rewolucyjny charakter można przyjąć, iż znaczna część kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz pracownicy realizujący zadania z zakresu gospodarki odpadami, zatrudnieni w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach z branży wywozu i unieszkodliwiania odpadów może wykazać zainteresowanie szkoleniami dotyczącymi wdrażanego systemu gospodarowania odpadami, a w szczególności obowiązkami gminy w zakresie zarządzania odpadami, opłatami i karami, zasadami kontroli i nadzoru w sferze gospodarki komunalnej oraz ewidencji i sprawozdawczości odpadowej.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.