Rozwód a wykonywanie władzy rodzicielskiej

publikacja: 2012-09-22, sekcja: prawo rodzinne

Co to znaczy, że sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom?

W przypadku rozwodu sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców (przy jednoczesnym ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka) albo też - alternatywnie - może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Jednakże jest to możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli zostaną spełnione trzy warunki.

Po pierwsze, rodzice muszą przedstawić sądowi zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Po drugie, powierzenie władzy rodzicielskiej po rozwodzie obojgu rodzicom jest możliwe tylko na zgodny wniosek rodziców.

Po trzecie, zasadne jest oczekiwanie, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka.

Tylko w razie spełnienia tych przesłanek sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom, co znaczy, iż władza rodzicielska żadnego z rodziców nie zostanie ograniczona. W takim przypadku zarówno matka, jak i ojciec dziecka mają w szczególności prawo i obowiązek wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, a także prawo i obowiązek wychowania dziecka w takim samym zakresie.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.