Odstąpienie od umowy o dzieło

publikacja: 2012-09-15, sekcja: prawo cywilne

W razie wadliwego wykonywania dzieła przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania tego dzieła. Wówczas powinien wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający może od umowy o dzieło odstąpić.

Alternatywnie, również po bezskutecznym upływie wyznaczonego przyjmującemu zamówienie terminu, zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. W tym drugim przypadku zamawiający nie odstępuje od umowy.

Ponadto, jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału do wykonania dzieła może - zarówno w przypadku odstąpienia od umowy, jak i w razie powierzenia wykonania dzieła innej osobie - żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

Zamawiający dysponuje takimi samymi możliwościami, gdy przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób sprzeczny z umową.

Jednakże należy pamiętać, iż wskazany art. 636 KC - jako przepis szczególny - jest jedynie wyjątkiem od reguły i dotyczy tylko umowy o dzieło. Nie należy stosować go zatem do innych zobowiązań, gdyż - zgodnie z zasadą wskazaną w art. 480 KC - wykonanie czynności będącej przedmiotem zobowiązania na koszt dłużnika jest możliwe tylko z upoważnienia sadu, którego to wierzyciel może zażądać w razie zwłoki dłużnika (inaczej tylko w wypadkach nagłych). Dlatego też przekazać innej osobie czynność do wykonania na koszt dłużnika wierzyciel może tylko, jeśli sąd go do tego upoważni. Wówczas będzie mógł się domagać zwrotu kosztów wykonania czynności od dłużnika.

Odstąpienie od umowy z uwagi na konsekwencje powinno być przemyślane i w miarę możliwości skonsultowane z prawnikiem.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.