Prawne aspekty zaprzeczenia ojcostwa

publikacja: 2012-07-04, sekcja: prawo rodzinne

Kodeks rodzinny oraz opiekuńczy w zakresie ojcostwa dopuszcza domniemania prawne wzruszalne. W przypadku dzieci urodzonych w trakcie trwania małżeństwa domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki, natomiast w przypadku dzieci pozamałżeńskich domniemywa się , iż ojcem dziecka jest mężczyzna, który współżył cieleśnie z matką dziecka w okresie koncepcyjnym.

W przypadku dzieci małżeńskich powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć zarówno domniemany ojciec dziecka, matka dziecka, dziecko a także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Mąż matki dziecka - jest uprawniony do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Wówczas powództwo musi zostać wytoczone przeciwko dziecku oraz matce dziecka. Zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę.

Matka dziecka jest uprawniona do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka, pozwanymi są dziecko oraz mąż.

Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności- pozwanymi są mąż i matka dziecka.

Prokurator może wystąpić z odpowiednim powództwem w każdym czasie. W obecnym stanie prawnym zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.