Wpływ placówki edukacyjnej i rodziców na zakres władzy rodzicielskiej rodziców innego ucznia

publikacja: 2012-02-27, sekcja: prawo rodzinne

Realizacja obowiązku szkolnego oraz dbanie o szeroko pojęte dobro dziecka są konstytucyjnie wskazanymi obowiązkami rodziców.
Nie bez znaczenia pozostaje jakość placówki, zaplecze techniczne, warunki w jakich odbywają się lekcje, przygotowanie pedagogów czy wreszcie atmosfera panująca podczas zajęć. W jaki sposób rodzic może płynąć na zachowanie innych dzieci, sprawiających ponadprzeciętne problemy wychowawcze i dezorganizujące pracę reszty grupy podczas zajęć?
Nie tylko od placówek prywatnych można oczekiwać określonej jakości świadczeń edukacyjnych. Jeżeli rozmowy pedagoga szkolnego ze stwarzającym problemy dzieckiem nie przynoszą rezultatów warto zastanowić się, jakie środki prawne należy podjąć, aby pobyt w szkole był bardziej komfortowy (czy też po prostu bezpieczny) dla „problematycznego” dziecka, jak również dla jego rówieśników, które często staja się ofiarami jego złośliwości (i z wzajemnością). Jeżeli rodzice dziecka za przyczynę nietypowego zachowania podają chorobę, dysfunkcję, powinna być ona rzetelnie zdiagnozowana. Często w takich sytuacjach rodzice zwracającego na siebie uwagę dziecka odmawiają współpracy twierdząc, że problem nie istnieje. W przypadku powtarzających się objawów niestandardowego zachowania należy pamiętać, że istnieje szereg możliwości, by rozwiązać ww sytuację bez upokorzenia dla dziecka, jego rodziców, gdy okaże się, że cierpi np. na istotne zaburzenia koncentracji, które są przyczyną jego niesubordynacji. Pedagog, jak również każdy rodzic z klasy, do której uczęszcza dziecko mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego (jest to sąd rejonowy,. wydział rodzinny i nieletnich) o nałożenie na rodziców kontrolowanego obowiązku poddania dziecka leczeniu, udziału w terapii, czy objęcia nią całej rodziny.
Należy mieć na uwadze, że taki wniosek nie jest wymierzony w dziecko, ani też w jego rodziców, a Kodeks rodzinny i opiekuńczy stwarza taką możliwość, by umożliwić specjalistyczną pomoc w sytuacji, gdy sami rodzice takiej potrzeby nie zauważają, bagatelizują trudności dziecka w szkole, przez co jego rozwój edukacyjny jest znacznie utrudniony, lub nie wiedzą, w jaki sposób pomóc, mimo troski o dziecko.
Jeżeli w wyniku badań nakazanych przez sąd okaże się, że dziecko powinno uczęszczać do placówki edukacyjnej o innym charakterze, wówczas w grę wchodzić może zmiana klasy czy szkoły. Wskazania zdrowotne są również przesłaną przyznania dziecku nauczania indywidualnego. Wówczas z jednej strony pozostałe dzieci nie są rozpraszane przez zachowanie szczególnie absorbującego kolegi, z drugiej zaś on ma stworzone ponadprzeciętne warunki zdobywania wiedzy, wzmożoną uwagę nauczyciela, co pomoże mu w nadrobieniu ewentualnych zaległości, jeżeli osłabiona koncentracja utrudniała mu skupienie na materii lekcyjnej i powodowała powstawanie zaległości względem innych, przeciętnie zdolnych i przeciętnie skoncentrowanych dzieci.
Wystarczy, aby umotywowany wniosek, poparty np. opinią pedagoga szkolnego czy wychowawczy, znającego problemy i relacje między dziećmi złożony został w imieniu wnioskodawcy, np. jednego z rodziców przez pełnomocnika (np. adwokata), jeżeli z różnych społecznych, towarzyskich względów rodzice nie chcą występować wprost jako uczestnicy jednego postępowania.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.