Zasiedzenie nieruchomości

publikacja: 2012-02-03, sekcja: prawo cywilne

Jednym z dopuszczalnych sposobów nabycia własności jest zasiedzenie. W zależności od tego, czy posiadacz nieruchomości jest w dobrej wierze (np. jest przekonany, że posiadana przez niego nieruchomość nie należy do nikogo innego) czy też posiada on ruchomość złej wierze (ma pełną świadomość, że posiada nieruchomości, której właścicielem jest ktoś inny), ustawodawca przewiduje różne terminy, które muszą upłynąć, aby móc wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia.

W przypadku dobrej wiary Kodeks cywilny wskazuje okres 20 lat samoistnego, nieprzerwanego posiadania, który legitymuje do tego, aby móc wnosić o zasiedzenie oraz okres lat 30 dla samoistnego użytkownika w złej wierze, który ma świadomość, że działka którą dysponuje, nie jest jego własnością.

Składając wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie do sądu, należy uiścić opłatę stałą, która w tym przypadku wynosi 2000 zł. Dobra albo zła wiara pozostaje bez wpływu na wysokość opłaty. Przygotować należy również jako załączniki do wskazanego pisma m. in. odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości, wyrys map ewidencyjnych, wypis z rejestru gruntów.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.