Kiedy warto wnieść o separację?

publikacja: 2012-02-03, sekcja: prawo rodzinne

W sytuacji, gdy niemożliwe do przezwyciężenia konflikty małżeńskie narastają, ale np. ze względu na dobro dzieci małżonkowie nie decydują się (jeszcze) na rozwód, warto pamiętać o instytucji separacji, uregulowanej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jako przyczynę, jak też podstawę, aby skorzystać z tego rozwiązania, wskazano zupełny rozkład pożycia, w odróżnieniu od rozwodu, gdzie jego przesłanką jest zupełny i trwały rozkład pożycia.

Jeżeli nieporozumienia mają charakter przejściowy, strony żywią jeszcze nadzieję na poprawę wzajemnych stosunków i relacji, lub ze względów religijnych nie biorą pod uwagę możliwości rozwodu, ale dalsze wspólne pożycie również zdaje się być niemożliwym, warto przemyśleć rozwiązanie tego problemu właśnie poprzez separację.

Możliwość rozstrzygnięcia o niej uzależniona jest od faktu, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, których dobro mogłoby na skutek separacji ucierpieć. Podobnie jak w przypadku wyroków rozwodowych sąd orzec może o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, chyba, że oboje żądają zaniechania orzekania o winie. W wyroku orzekającym separację sąd może dodatkowo postanowić o sposobie korzystania z dotychczas zajmowanego mieszkania, czy o władzy (jej ograniczeniu) nad małoletnim dzieckiem. Jednak separacja nie stwarza możliwość powrotu do poprzednio noszonego nazwiska, jak ma to miejsce przez 3 miesiące po rozwodzie. Separacja natomiast wprowadza istotne zmiany dziedziczeniu, w prawie spadkowym, w przypadku śmierci jednego z małżonków, względem, których orzeczono separację.

Skutki separacji nie są tak definitywne, jak skutki rozwodu. W przypadku poprawy relacji między małżonkami istnieje możliwość sądowego zniesienia separacji, gdy zgodnie żądają tego małżonkowie, wówczas ustają wszystkie jej skutki a władza rodzicielska może „wrócić” do stanu sprzed separacji. Szczególnie z uwagi na dobro dziecka warto wskazane rozwiązanie mieć na uwadze.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.