Dominika Walecka - upadłość konsumencka

Informacje podstawowe
Imię i nazwisko: Dominika Walecka
Adres zamieszkania: Skórzewo
Pełnomocnik: adw. Paweł Noworolnik

Informacje dotyczące postępowania
Sygnatura akt: XI GUp 111/15
Rodzaj postępowania: upadłość konsumencka (postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej)
Data ogłoszenia: 2015-08-05
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy
Sędzia komisarz: SSR Łukasz Lipowicz
Syndyk: Anna Zubkowska-Rojszczak

Przebieg postępowania
Data obwieszczenia w MSiG: 26 sierpnia

Lista wierzytelności
Sporządzenie listy: 2 czerwca 2016 r., uzupełniająca lista nr 1: 2016-09-26
Przesłanie listy: 7 czerwca 2016 r., uzupełniająca lista nr 1: 2016-09-28
Informacja o stanie listy: zatwierdzona lista wierzytelności główna oraz pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności

Plan podziału
Sporządzenie przez syndyka: b/d
Przesłanie do sądu: b/d
Zatwierdzenie przez sąd: b/d
Uprawomocnienie: b/d
Wykonanie: b/d

Dokumenty
- Regulamin sprzedaży nieruchomości [09.09.2016]
- Regulamin sprzedaży nieruchomości [24.02.2017]
- Regulamin sprzedaży nieruchomości [12.06.2017]
- Regulamin sprzedaży nieruchomości [01.08.2017]
- Regulamin sprzedaży nieruchomości [30.01.2018]
- Regulamin sprzedaży nieruchomości [27.03.2018]
- Regulamin sprzedaży nieruchomości [28.05.2018]
- Regulamin sprzedaży nieruchomości [12.07.2018]
- Regulamin sprzedaży nieruchomości [30.08.2018]

Uwaga: we wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania prosimy na wskazywanie powyższej sygnatury akt.

W sprawach dotyczących prowadzonej upadłości prosimy kontaktować się z sekretariatem Kancelarii:
tel. (61) 624-85-45
e-mail: kancelaria@zubkowska.pl

Kontakt - sąd upadłościowy:
SSR Łukasz Lipowicz
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Kontakt - syndyk:
Anna Zubkowska-Rojszczak
Kancelaria Adwokacka
ul. Tylne Chwaliszewo 23/3
61-103 Poznań