Kazimierz Kuberacki - upadłość konsumencka

Informacje podstawowe
Imię i nazwisko: Kazimierz Kuberacki
Adres zamieszkania: Zaniemyśl

Informacje dotyczące postępowania
Sygnatura akt: XI GUp 108/15
Rodzaj postępowania: upadłość konsumencka (postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej)
Data ogłoszenia: 2015-07-29
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy
Sędzia komisarz: SSR Łukasz Lipowicz
Syndyk: Anna Zubkowska-Rojszczak

Przebieg postępowania
Data obwieszczenia w MSiG: 19 sierpnia 2015

Lista wierzytelności
Sporządzenie listy: 2016-01-29, uzupełniająca lista nr 1: 10 stycznia 2017
Przesłanie listy: 2016-01-29, uzupełniająca lista nr 1: 16 stycznia 2017
Informacja o stanie listy: lista wierzytelności została zatwierdzona, uzupełniająca lista wierzytelności została zatwierdzona

Dokumenty
- Regulamin sprzedaży praw [02.09.2019]
- Regulamin sprzedaży praw [06.03.2020]

Uwaga: we wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania prosimy na wskazywanie powyższej sygnatury akt.

W sprawach dotyczących prowadzonej upadłości prosimy kontaktować się z sekretariatem Kancelarii:
tel. (61) 624-85-45
e-mail: kancelaria@zubkowska.pl

Kontakt - sąd upadłościowy:
SSR Łukasz Lipowicz
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Kontakt - syndyk:
Anna Zubkowska-Rojszczak
Kancelaria Adwokacka
ul. Tylne Chwaliszewo 23/3
61-103 Poznań