XI GUp 53/15 - upadłość konsumencka

Informacje podstawowe
Imię i nazwisko: Dagmara Mudrak
Adres zamieszkania: Tarnowo Podgórne

Informacje dotyczące postępowania
Sygnatura akt: XI GUp 53/15
Rodzaj postępowania: upadłość konsumencka (postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej)
Data ogłoszenia: 2015-05-15
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy
Sędzia komisarz: SSR Łukasz Lipowicz
Syndyk: Anna Zubkowska-Rojszczak

Przebieg postępowania
Data obwieszczenia w MSiG: 26 czerwca 2015

Lista wierzytelności
Sporządzenie listy: 2015-12-22, uzupełniająca lista wierzytelności 2016-02-27
Przesłanie listy: 2015-12-22, uzupełniająca lista wierzytelności 2016-01-29
Informacja o stanie listy: Zatwierdzona lista wierzytelności główna i uzupełniająca

Plan podziału
Sporządzenie przez syndyka: b/d
Przesłanie do sądu: b/d
Zatwierdzenie przez sąd: b/d
Uprawomocnienie: b/d
Wykonanie: b/d

Dokumenty
brak

Uwaga: we wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania prosimy na wskazywanie powyższej sygnatury akt.

W sprawach dotyczących prowadzonej upadłości prosimy kontaktować się z sekretariatem Kancelarii:
tel. (61) 624-85-45
e-mail: kancelaria@zubkowska.pl

Kontakt - sąd upadłościowy:
SSR Łukasz Lipowicz
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Kontakt - syndyk:
Anna Zubkowska-Rojszczak
Kancelaria Adwokacka
ul. Tylne Chwaliszewo 23/3
61-103 Poznań